Novinky

Unijní omezení pro tepelná čerpadla? To může všechno změnit!

Evropská unie plánuje zpřísnit předpisy týkající se plynů používaných například v tepelných čerpadlech. V důsledku toho by některá zařízení mohla být z trhu pryč již za pár let.

Průmysl varuje, že je příliš brzy hledat alternativy, což může být problémem pro některé výrobce. Snaha o dosažení klimatické neutrality a omezení závislosti na ruských fosilních palivech dělá tepelná čerpadla důležitým prvkem energetické strategie Evropské unie. V rámci plánu REPowerEU se počítá s instalací 10 milionů tepelných čerpadel na území EU do roku 2026 a 30 milionů do roku 2031. Evropský parlament však nedávno přijal stanovisko týkající se zákazu používání a prodeje fluorovaných plynů (F-gasů), které jsou běžně používány v mnoha tepelných čerpadlech.

Průmysl vyjadřuje obavy, že výrobci tepelných čerpadel nestihnou nová pravidla přizpůsobit, protože vývoj alternativních řešení, certifikace a implementace nových technologií trvá přibližně pět let. U některých technologií, jako je využití propanu, může proces trvat ještě déle kvůli bezpečnostním otázkám. Evropští poslanci také poznamenali problém a ve svých pozměňovacích návrzích upozornili na potřebu pečlivého monitorování situace na trhu a zaručení, že změna pravidel týkajících se F-gasů nezpůsobí poruchy na trhu s tepelnými čerpadly v EU.

Polský a evropský průmysl tepelných čerpadel vyjadřuje společný odpor vůči drastickým omezením používání F-gasů a vyzývá k posunu zákazu uvedení zařízení s F-gasy do oběhu na pozdější termíny. To by firmám umožnilo vyvinout alternativní řešení a investovat do nových technologií, podporujících zároveň zaměstnanost a ekonomický růst. Evropský parlament zatím přijal pouze stanovisko týkající se snížení emisí fluorovaných plynů. Brzy začnou jednání s členskými státy a Evropskou komisí, během nichž bude vypracován konečný tvar předpisů. Verze přijatá Evropským parlamentem se tak může ještě změnit.

Majíc za cíl snížení emisí oxidu uhličitého do prostředí a omezení globálního oteplování, jako THERMATEC v našich zařízeních používáme pracovní látku R290. Látka R290 je považována za látku s největším potenciálem rozvoje v odvětví, protože pomáhá dosáhnout globálního cíle neutrality vzhledem k emisím oxidu uhličitého díky svému ultra nízkému GWP.

Srovnání pracovních látek vzhledem k jejich potenciálu vytvářet skleníkový efekt GWP (anglicky Global Warming Potential).

LÁTKA GWP
CO2 1
R290 3
R32 675
R134A 1430
R410A 2088
Článek Unijní omezení pro tepelná čerpadla? To může všechno změnit!